Hulplijnen Offlimits vaker gebeld

13-07-2023

Mensen hebben in 2022 vaker hulp gezocht bij een van de hulplijnen van Offlimts bij gevallen van online seksueel misbruik. Bij Helpwanted gaat het om een stijging van 24 procent. Mensen zoeken daar hulp als ze te maken krijgen met bijvoorbeeld sextortion of het ongewenst online zetten van naaktbeelden. In 2022 heeft een recordaantal mensen contact opgenomen met Stop it Now, omdat zij zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens en/of gedrag ten aanzien van minderjarigen. Dat blijkt uit het jaarverslag (link) over 2022 van Offlimits*, het expertisecentrum online misbruik.

Stijging aantal adviesaanvragen Helpwanted

Helpwanted ontving in 2022 7727 adviesaanvragen, een stijging van 24 procent. Net als in 2021 ging het hierbij het meest om bedreiging/chantage en het verspreiden van (naakt)foto’s. Arda Gerkens, directeur/bestuurder Offlimits: ‘We zien dat we ook in 2022 veel meldingen hebben binnengekregen van mensen die bedreigd of gechanteerd werden. Zo wordt er bijvoorbeeld gedreigd om een naaktfoto online te zetten als je niet nog een foto opstuurt. Bij mannen en jongens zien we vaak dat er sprake is van financiële sextortion: er wordt gedreigd een naaktfoto of video online te plaatsen als er niet wordt betaald. Wij raden mensen aan nooit op deze dreigementen in te gaan en alle contacten met de dader te verbreken. Gelukkig zien we in de meeste gevallen dat het dan goed afloopt. En als er toch een foto online komt te staan, hebben wij als ‘Trusted Flagger’ goede contacten met diverse websites en socialmedia-platforms. Dat betekent dat ons verzoek tot verwijdering met voorrang wordt behandeld. In veel gevallen zien we dan dat de afbeelding snel verwijderd wordt, al gaat dat nog niet altijd zo snel als we zouden willen.’

De stijging in het aantal contactmomenten kan onder meer worden verklaard door de uitbreiding van het aanbod naar alle leeftijden en het verruimen van de openingstijden.

Recordaantal contactmomenten Stop it Now

In 2022 is er in totaal 943 keer contact opgenomen met Stop it Now. Dit is een groei van 32% ten opzichte van 2021. Ellen Janssen, teammanager Stop it Now: ‘We zien dat steeds meer mensen ons weten te vinden om over dit moeilijke onderwerp te praten. Daarbij zien een groei in het aantal potentiële kijkers: mensen die bang zijn dat ze gaan kijken naar beeldmateriaal van seksueel misbruik van minderjarigen. Dat betekent dat mensen ons in een vroeger stadium weten te bereiken we echt kunnen richten op preventie: het daadwerkelijk voorkomen van kindermisbruik.’

De stijging in het aantal contactmomenten kan onder meer worden verklaard door de in 2022 geïntroduceerde mogelijkheid om via chat met de medewerkers van Stop it Now in contact te komen, door bewustwordings- en naamsbekendheidscampagnes en door een verruiming van de openingstijden.

Trend dalende cijfers Meldpunt Kinderporno zet door

Het Meldpunt Kinderporno kreeg in 2022 minder meldingen binnen over kinderporno. Het totaal aantal meldingen bedroeg in 2022 circa 145.000. Het jaar daarvoor waren dat er circa 414.000. Een melding kan meerdere afbeeldingen bevatten. De halfjaarcijfers lieten ook al een daling zien. Uit de jaarcijfers blijkt dat de dalende trend zich heeft doorgezet. Lees meer.

Over Offlimits

Offlimits richt zich op het versterken van de positie van alle internetgebruikers, op preventie en kennisvermeerdering ter bestrijding van online grensoverschrijdend gedrag en misbruik, in het bijzonder seksueel (kinder-) misbruik. Offlimits heeft drie initiatieven die hieraan bijdragen: Helpwanted, Stop it Now en Meldpunt Kinderporno. Meer informatie: www.offlimits.nl

Jaarverslag

Lees het volledige jaarverslag.

* tot juni 2023 heette Offlimits nog het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Meer over de naamsverandering.