EOKM gaat verder als Offlimits

07-06-2023

Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) gaat vanaf vandaag verder onder de naam Offlimits. Offlimits, expertisecentrum online misbruik, heeft unieke kennis over de online wereld en staat voor een vrij en veilig internet voor iedereen. Met onze kennis en ervaring weten we als geen ander hoe de online wereld in elkaar zit en hoe we online grensoverschrijdend gedrag kunnen bestrijden.

Naamswijziging

Het EOKM zette zich in voor het voorkomen en bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Maar al enige tijd zijn we er niet alleen voor minderjarigen, alhoewel online kindermisbruik speciale aandacht blijft hebben. Omdat we ons ook niet meer beperken tot online seksueel misbruik, maar ons ook bezighouden met thema’s zoals cyberstalken, doxing, hacken en cyberpesten, is het tijd voor een nieuwe naam: Offlimits.

Arda Gerkens, directeur-bestuurder Offlimits: “Offlimits is er voor alle individuele internetgebruikers, die zich soms machteloos voelen wanneer zij te maken krijgen met online grensoverschrijdend gedrag. Offlimits ondersteunt de internetgebruiker wanneer er online nare dingen zijn gebeurd, maar richt zich ook op preventie en kennisvermeerdering ter bestrijding van online grensoverschrijdend gedrag, in het bijzonder seksueel (kinder-)misbruik.”

Initiatieven

Offlimits is de overkoepelende organisatie van drie bestaande initiatieven: Meldpunt Kinderporno, Helpwanted en Stop it Now. Door te werken aan een schoner internet, het helpen van slachtoffers en het doen aan preventie, dragen deze initiatieven bij aan het stoppen van online grensoverschrijdend gedrag.

Gerkens: “Het internet biedt mooie kansen. Het verbindt ons, het geeft ons toegang tot informatie en kennis die eerder onbereikbaar leken. Het afgelopen decennia is het internet echter steeds meer een plek geworden waar het individu machteloos staat tegenover de uitwassen van het internet. Zoals afpersing, het openbaren van privégegevens, of ongewenst verspreiden van beeldmateriaal. Dergelijk online grensoverschrijdend gedrag maakt de digitale wereld onvrij en schendt mensenrechten. Offlimits kijkt continue naar de balans tussen vrijheid en begrenzing. Op het moment dat de digitale wereld onvrij en onveilig wordt, trekken we een grens.”