Safer Internet Centre

Sinds 2022 coördineert Offlimits het Safer Internet Centre Nederland. Het Safer Internet Centre Nederland is onderdeel van het Europese Better Internet For Kids programma.

Het centrum probeert samen met overheid, bedrijven en maatschappelijke instellingen materialen en activiteiten te ontwikkelen die jongeren en hun sociale omgeving (zoals ouders) handvatten geven om zich te ontwikkelen tot digitaal vaardige burgers. Offlimits geeft vorm aan de inhoud van het Safer Internet Centre via de programma’s Helpwanted en het Meldpunt Kinderporno, in samenwerking met Platform voor de Informatiesamenleving (ECP) en Netwerk Mediawijsheid..

Naar de website van het safer internet centre.