DISCLAIMER

Hoewel aan de inhoud van deze site uiterste zorgvuldigheid is besteed, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuistheden. De gegevens op deze site kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Offlimits aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade – van welke aard dan ook – direct of indirect veroorzaakt door informatie op deze site of sites die via links op deze site worden bereikt.