Trend dalende cijfers Meldpunt Kinderporno zet door

13-07-2023

Het Meldpunt Kinderporno kreeg in 2022 minder meldingen binnen over kinderporno. Dit blijkt uit de jaarcijfers van Offlimits, tot voor kort Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Het totaal aantal meldingen bedroeg in 2022 circa 145.000. Het jaar daarvoor waren dat er circa 414.000. Een melding kan meerdere afbeeldingen bevatten. De halfjaarcijfers lieten ook al een daling zien. Uit de jaarcijfers blijkt dat de dalende trend zich heeft doorgezet.

Druk hosters

De voornaamste factor voor de daling is de toegenomen druk op hosters. Ondanks de goede samenwerking zag Offlimits in het verleden vaker dat niet alle betrokken partijen voldoende inspanningen verrichtten om het internet schoon te houden van seksueel beeldmateriaal van minderjarigen. Maar door het programma ‘Kindveilig Internet’, een initiatief van voormalig minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus, en een samenwerking tussen internetbedrijven, Offlimits en het ministerie van Justitie en Veiligheid, is de druk op hosters toegenomen. Daarbij heeft de in oprichting zijnde autoriteit kinderporno de mogelijkheid tot het geven van boetes. Dit speelt een belangrijke rol bij het besluit van hosters om mee te werken aan het opschonen van internet.

Verhuizing hosters

Arda Gerkens, directeur-bestuurder Offlimits: “Een daling is op zich goed, hoe minder, hoe beter, zou je normaal gesproken denken. Maar wij hebben niet de illusie dat er minder naar beeldmateriaal van seksueel misbruik van minderjarigen gekeken wordt. We zien dat veel hostingpartijen, met name imagehosters, Nederland verlaten en zich elders vestigen. Uit internationale contacten blijkt dat bij landen die niet aangesloten zijn bij de Europese Unie meer meldingen binnenkomen. Het zijn vaak landen die niet aangesloten zijn bij InHope, een overkoepelende organisatie van Meldpunten. Wij kijken waarbij we deze landen zouden kunnen helpen met de stijging en hoe ze zich aan kunnen sluiten bij InHope.”

Cloudomgeving

In 2021 ontving het Meldpunt 160.000 URL’s die verwezen naar een cloudomgeving. Het betrof toen voornamelijk bulkmeldingen. In 2022 waren die bulkmeldingen er niet en zijn er maar 4.600 (97% minder) URL’s ontvangen die verwijzen naar een cloudomgeving. Deze daling is terug te zien in het lagere aantal nationale meldingen. Ook daardoor zijn er beduidend minder meldingen binnengekomen bij het Meldpunt.

Meldpunt Kinderporno

Het Meldpunt Kinderporno krijgt anonieme meldingen van burgers die url’s sturen waarvan zij vermoeden dat het om beeldmateriaal van seksueel misbruik van minderjarigen gaat. Het Meldpunt beoordeelt dit. Ook krijgt het Meldpunt meldingen van internationale meldpunten die zijn aangesloten bij Inhope. Dit als daar beeldmateriaal gemeld wordt wat op Nederlandse servers staat.

Jaarverslag

Het Offlimits-jaarverslag lees je hier >

Naamswijziging

Tot juni 2023 heette Offlimits Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Lees meer over de naamsverandering.