Robbert Hoving volgt Arda Gerkens op als bestuursvoorzitter Offlimits

23-08-2023

Arda Gerkens is per 1 september benoemd tot bestuursvoorzitter van de Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM). Dat betekent dat zij vertrekt als bestuursvoorzitter van Offlimits. Zij wordt opgevolgd door Robbert Hoving, momenteel directeur bedrijfsvoering.

Mark Elstgeest, voorzitter van de Raad van toezicht van Offlimits: ‘Arda Gerkens heeft Offlimits dankzij haar enorme inzet, betrokkenheid en scherpe visie geprofessionaliseerd en uitgebouwd tot de organisatie die ze nu is. Offlimits doet belangrijk werk in het tegengaan van online grensoverschrijdend gedrag. We vinden het jammer dat Arda vertrekt, maar begrijpen heel goed dat de ATKM juist bij haar terecht is is gekomen. We wensen Arda alle succes.

We zijn heel blij met de aanstelling van Robbert Hoving als haar opvolger en hebben er alle vertrouwen in dat hij de ontwikkeling van Offlimits verder vorm zal geven.'

Robbert Hoving: ‘Arda heeft aan de wieg gestaan van Offlimits. Onder haar bezielende leiding is Offlimits uitgegroeid van een klein groepje pioniers tot een professionele organisatie met meer dan veertig medewerkers, die zich inzet voor het bestrijden van online grensoverschrijdend gedrag, en online kindermisbruik in het bijzonder. We zijn haar ontzettend dankbaar.

Samen met alle collega’s gaan we door op de ingeslagen weg. Het online en offline leven is in onze maatschappij onlosmakelijk met elkaar verbonden, zeker bij jonge mensen, en daarom zien we dat we nog iedere dag hard nodig zijn. Bijvoorbeeld met het meldpunt Kinderporno, waar we blijven werken aan een internet zonder beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Of met Helpwanted, waar we veel mensen spreken en helpen die te maken hebben met online grensoverschrijdend gedrag zoals sextortion. En met Stop it Now zetten we ons onverminderd in voor de preventie van seksueel misbruik van minderjarigen. Tegelijkertijd blijf ik net als Arda strijden voor een vrij en open internet. Ik vind het een enorme eer in haar schoenen te mogen treden.’