Rapporten verwijderen CSAM beschikbaar

27-06-2022

In opdracht van de Europese Commissie heeft het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) in samenwerking met PwC een tool ontwikkeld voor de snellere verwijdering van online beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik (CSAM). Aan de ontwikkeling van deze tool, de Instant Image Identifier genaamd, ging een onderzoek vooraf. De samenvattingen hiervan zijn momenteel beschikbaar gesteld.

Het doel van het vooronderzoek was onder andere het in kaart brengen van bestaande CSAM datasets en tools; welke gegevens worden hoe verzameld en bewaard door bijvoorbeeld Interpol en de Nederlandse politie. Er is gekeken naar bestaande wetgeving, verschillende classificatiesystemen en het technologische landschap.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat er geen eenduidige definitie is van CSAM. En wetgeving over CSAM blijkt per land sterk te verschillen.

Er zijn aanbevelingen gedaan zoals een eenduidige definiƫring van CSAM, een gestandaardiseerd classificatiesysteem en het koppelen van bestaande CSAM-hashlijsten.

Op basis van het vooronderzoek en de aanbevelingen is de tool Instant Image Identifier (3-is) verder ontwikkeld. Met de tool kunnen gebruikers, zoals webproviders, controleren of geĆ¼ploade bestanden voorkomen in datasets met bekend online seksueel beeldmateriaal (CSAM). Het doel is om dat materiaal zo snel mogelijk te detecteren en van het internet te verwijderen.

De samenvattingen van de rapporten

Een kopie van het volledige rapport is op te vragen bij de EU: [email protected].