Organisaties bundelen krachten in strijd tegen online misbruik

15-04-2021

Centrum Seksueel Geweld (CSG), Helpwanted.nl, Fier en het Fonds Slachtofferhulp bundelen de krachten in de strijd tegen online seksueel misbruik van minderjarigen. Doel van de samenwerking is om slachtoffers van online seksueel geweld sneller en beter te kunnen helpen. Online seksueel misbruik is nog altijd een groot probleem, de vraag naar hulp neemt toe. Tijd voor actie. Het consortium komt vóór de zomer met een uitgewerkt plan.

‘Online seksueel misbruik kan net zo schadelijk zijn als offline misbruik’, zegt Iva Bicanic van het CSG. ‘Daarnaast zien we steeds vaker dat online misbruik eindigt in offline misbruik, dat soms jarenlang kan aanhouden. Door samen te werken kunnen we signalen eerder oppikken en slachtoffers sneller en beter de juiste hulp bieden. Hierdoor kunnen we de schade beperken en herhaling voorkomen.’

Arda Gerkens van Helpwanted.nl vult aan: ‘We zien nog te vaak dat jongeren denken dat het misbruik hun eigen schuld is en dat er niets aan te doen valt. Maar niets is minder waar. Er valt nog een wereld te winnen op dit gebied.’

‘Doel is om onze samenwerking zo in te richten dat degene die zich meldt zo snel mogelijk met zo min mogelijk drempels bij het juiste loket terechtkomt’, zegt Johannes Dijkstra van Fier. ‘We willen voorkomen dat slachtoffers van het kastje naar de muur worden gestuurd. Want dat is wel het laatste wat deze jongeren nodig hebben.’

‘Elke dag zijn er jongeren die met online seksueel misbruik te maken krijgen. Zij moeten op de best mogelijke professionele hulp kunnen rekenen’, zegt Carlo Contino van het Fonds Slachtofferhulp. ‘Toegankelijk, deskundig, afgestemd op wat een jongere nodig heeft. Daar gaan we met deze samenwerking een flinke impuls aan geven.’

Gebundelde expertise

Alle vier de organisaties zijn stuk voor stuk instanties met veel expertise op het gebied van (online) seksueel geweld. Zo kan Helpwanted.nl snel ingrijpen als foto’s of filmpjes dreigen uit te lekken. Daarnaast kunnen ouders, leerkrachten en jongeren tot 26 jaar – al dan niet anoniem – bij de eigen hulplijn terecht voor preventie, advies en andere informatie op het gebied van online seksueel misbruik. Het CSG werkt samen met politie en is de expert wanneer het gaat om het bieden van acute psychologische en medische zorg aan zowel kinderen als ouders meteen ná het misbruik. Fier is de landelijke specialist en behandelcentrum als het gaat om geweld en afhankelijkheidsrelaties en verleent met haar functie Chat met Fier al meer dan 10 jaar laagdrempelige hulp en online zorg aan slachtoffers van (online) seksueel misbruik en seksuele uitbuiting. Fonds Slachtofferhulp heeft met experts een interventie ontwikkeld voor hulp na online misbruik, onderzoekt hoe de hulpvraag van jongeren en het hulpaanbod het best op elkaar aan kunnen sluiten, versterkt de stem van de slachtoffers en behartigt hun belangen en steunt de hulporganisaties met financiering.

Gerkens: ‘Door de bestaande online en offline expertise en hulp beter op elkaar te laten aansluiten, verwachten we synergie te creëren in het bestaande aanbod. Dat moet uiteindelijk gaan resulteren in betere en snellere hulp.’

Over Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld is een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting alle hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben: forensische, medische en psychische hulp.

Over Helpwanted.nl

Helpwanted.nl maakt onderdeel uit van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Helpwanted.nl is een (anonieme) hulplijn waar kinderen en jongeren tot 26 jaar terecht kunnen voor eerste hulp bij online seksueel misbruik.

Over Fier

Fier is expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld.

Over Fonds Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp helpt slachtoffers van seksueel geweld hun kracht te hervinden. Het Fonds werkt hierin samen met wetenschappers, hulpverleners en ervaringsdeskundigen.