Grensoverschrijdend gedrag in gamewereld: 'Vieze hoer, ga in de keuken staan'

25-06-2024

De game-industrie blijft maar groeien. Gaming is een integraal onderdeel van de samenleving en een bron van plezier voor velen. Tegelijkertijd is online grensoverschrijdend gedrag in games, zoals haatspraak, discriminatie, intimidatie en seksisme een hardnekkig en groeiend probleem waar nog te weinig aandacht voor is. Gaming is een onderschoven kindje in het maatschappelijk debat over grensoverschrijdende gedrag. Dit moet veranderen vindt Helpwanted, de hulplijn bij online grensoverschrijdend gedrag.

Toxic ervaringen

Helpwanted deed een verkennend onderzoek naar online toxicity, een parapluterm voor allerlei vormen van grensoverschrijdend en verstorend gedrag in online games. Hieruit blijkt dat gamers te maken hebben met intimidatie en discriminatie, meestal gebaseerd op de gebruikersnaam, het gekozen karakter in de game of de (veronderstelde) identiteit van spelers. Toxicity uit zich ook in het saboteren van een spel, oplichting, bedreiging en doxing, waarbij iemand privégegevens van een andere speler zonder toestemming op internet deelt.

Ouassima Belmoussi, inhoudelijk programmedewerker Helpwanted: “Als professioneel gamer en game-influencer, én als Marokkaans-Nederlandse vrouw, word ik vanaf dat ik begon met gamen geconfronteerd met allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag in online games. Via de voicechat krijg ik regelmatig seksistische opmerkingen te horen, of ik krijg racistische berichten over mijn uiterlijk. Het is pijnlijk om dit keer op keer mee te maken. Niet alleen krijg ik er zelf mee te maken, ook ben ik dagelijks getuige van online toxicity gericht op andere spelers. Zij krijgen bijvoorbeeld te maken met homofobe reacties, bedreigingen of doodswensen. Deze en mijn ervaringen waren de aanleiding om een breder verkennend onderzoek te doen.”

Negatieve effecten

Online toxicity heeft negatieve gevolgen voor spelers. Ze ervaren angst, een laag zelfbeeld, gevoelens van machteloosheid, vermoeidheid, stress, sociale isolatie, depressieve symptomen en suïcidale gedachten. De gevolgen zijn vergelijkbaar met die van grensoverschrijdende gedrag offline. Gamers uit gemarginaliseerde groepen zijn voornamelijk het doelwit van online toxicity, zoals vrouwen, lhbtiq+ spelers en gamers van kleur

Cultuuromslag nodig

Als het gaat om de aanpak van online grensoverschrijdend gedrag blijft de gamewereld onderbelicht. Kira Esparbé Gasca, inhoudelijk programmamedewerker Helpwanted: 'Er is een cultuuromslag nodig. Toxicity in de game-wereld verdient een prominente plaats in de aanpak tegen online grensoverschrijdend gedrag. De toenemende mate en normalisering van online toxicity, de negatieve invloed ervan op het dagelijks leven van gamers en de wisselwerking tussen grensoverschrijdend gedrag online en offline, benadrukken de dringende noodzaak van actie.'

Rol game-industrie

Game-ontwikkelaars en gameplatforms hebben hun verantwoordelijkheid te nemen. Dit omvat het opstellen van een gedragscode, effectieve rapportagefuncties, betere moderatie en meer inclusiviteit en diversiteit in games. Er moet ook meer nadruk liggen op preventieve maatregelen tegen online toxicity vanuit de game-industrie. Zo kunnen gameplatforms maatregelen treffen om toxic gedrag van streamers te ontmoedigen en positieve content te promoten.

Rol politiek

Ook voor de politiek ligt er een taak. De politiek moet richtlijnen aan de game-industrie bieden en streng toezicht houden op de naleving ervan. De DSA (Digital Services Act) zou hiervoor het wettelijk kader kunnen bieden. Esparbé Gasca: 'De DSA heeft als doel de regelgeving voor digitale diensten te moderniseren, te versterken, en mensenrechten online te beschermen, met expliciete aandacht voor de bescherming van minderjarigen. Maar ondanks dat miljarden mensen dagelijks gamen online, is de DSA niet van toepassing op de meeste games en platforms. Het is belangrijk om te onderzoeken of – en hoe – de DSA zou kunnen dienen als wettelijk kader om de game-industrie te reguleren.'

Download het onderzoek (pdf)>

Bekijk de factsheet met een samenvatting van het onderzoek >

Bekijk de factsheet met een samenvatting van het onderzoek (Engels) >