Expertisebureau Online Kindermisbruik en PwC starten grootschalig internationaal project in de strijd tegen Child Sexual Abuse Material (CSAM)

03-06-2021

We zijn samen met PwC bezig met een groot door de EU gefinancierd project om te onderzoeken hoe datasets van diverse partijen kunnen worden ingezet bij het opsporen van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik. De strijd tegen online seksueel misbruik van minderjarigen is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Illegaal gedeelde beelden en filmpjes circuleren soms jarenlang op het internet. Met alle gevolgen van dien voor de slachtoffers.

Het project

Dit nieuwe initiatief met een tweetal grote stakeholders is bedoeld om CSAM sneller op te sporen en van het internet te verwijderen. Het project start met het in kaart brengen van verschillende CSAM-datasets. Iedere afbeelding of video heeft bepaalde karakteristieken waar een code aan is gekoppeld, een zogenaamde hash. Met deze hashes kunnen afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen worden opgespoord. Het project streeft ernaar een solide basis tegen CSAM te leggen door hashdatabases te verzamelen en het gebruik ervan toegankelijk te maken voor alle partijen die betrokken zijn bij de strijd tegen CSAM. Het project heeft een looptijd van anderhalf jaar, van maart 2021 tot augustus 2022.

Werkwijze

In eerste instantie is het zaak om de bestaande CSAM-datasets in kaart te brengen en ze door te lichten op zowel juridische als technische hiaten. De volgende stap zal zijn om aanbevelingen te doen voor de ontwikkeling van nieuwe geavanceerde datasets die geschikt zijn voor alle partijen én classificatie van CSAM op verschillende levels mogelijk maken. Dit omvat het herzien en eventueel aanpassen van de database-inhoud en -infrastructuur volgens vooraf gestelde eisen. Vervolgens zal een specifieke oplossing worden getest en gevalideerd om de industrie, inclusief beeldhostingservices in de EU, in staat te stellen vrijwillige detectie uit te voeren en de bekende CSAM te verwijderen. Daarnaast zullen de deelnemende organisaties zich buigen over een geïntegreerde en grootschalige campagne om de resultaten van het project bij een groot publiek bekend te maken