Enorme stijging hulpvragen vanwege seksueel gedrag en/of gevoelens richting minderjarigen

11-06-2024

In 2023 is ruim twee keer zo vaak contact opgenomen met de hulplijn Stop it Now (1716 keer door 795 unieke personen). Omdat zij zich zorgen maken over hun eigen seksuele gedrag en/of gevoelens richting minderjarigen, of omdat zij hier in hun omgeving mee te maken hebben. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Offlimits waarvan Stop it Now onderdeel is.

Ellen Janssen, teamleider Stop it Now: ‘We zijn blij dat steeds meer mensen de weg naar hulpverlening weten te vinden. Seksueel kindermisbruik zorgt voor diepe en eeuwigdurende littekens. Het is goed dat we met Stop it Now in toenemende mate kunnen bijdragen aan de preventie van seksueel misbruik van minderjarigen.'

Tegelijkertijd baart het haar zorgen dat veel jonge mannen (bijna de helft is 26 jaar of jonger) contact opnemen omdat ze kijken naar beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik. Janssen: 'Dit zijn vaak jonge mannen, die midden in de maatschappij staan en op het oog vaak een gelukkig en sociaal leven leiden. Toch zijn ze uitgekomen bij beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik. In veel gevallen hebben zij helemaal geen seksuele gevoelens voor minderjarigen, maar zijn zij vanuit een porno-verslaving afgegleden naar steeds extremer materiaal. De manier waarop zij vanaf jonge leeftijd zonder restricties toegang hebben gehad tot een oneindige hoeveelheid porno, is een factor die we niet buiten beschouwing kunnen laten. Daarom zal Stop it Now door blijven gaan met het inzetten van barrières. Het tonen van waarschuwingsberichten is bijvoorbeeld een effectief middel om mensen in risicovolle situaties erop te wijzen dat er hulp is.'

Mogelijke oorzaken van de stijging van het aantal mensen dat hulp zoekt, zijn het laagdrempelig gebruik van de chat en de uitbreiding van de openingstijden. De doelgroep lijkt ons beter te vinden, mogelijk door verschillende campagnes en bijbehorende media-aandacht. Ook een actieweek van de politie waarin kijkers van beeldmateriaal een waarschuwing kregen zorgde voor veel media-aandacht en voor extra contactmomenten. Janssen: 'We blijven met vereende krachten werken aan de preventie van seksueel kindermisbruik, door hulp te bieden aan deze doelgroep die vaak nergens anders terecht kan. Want door hen te helpen, kunnen we (herhaald) slachtofferschap voorkomen.'

Naar het jaarverslag.